بایگانی برچسب: ریاست شهرداری حاج ارفع الملک جلیلی

عمارت شهرداری تبریز

عمارت شهرداری تبریز

عمارت شهرداری تبریز

عمارت شهرداری تبریز در سال 1314 شمسی در محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر با نظارت مهندسان آلمانی در زمان ریاست شهرداری حاج ارفع الملک جلیلی بنا گردید.

عمارت شهرداری تبریز

عمارت شهرداری تبریز

ادامه خواندن عمارت شهرداری تبریز